homogentisate 1,2-dioxygenase (HGD) - 802 nt intron 02 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.11750
gtatgagcaaataaagtgcttagaagagctctgaatcctattcctggatgactagctttc c.87+60

     .     .     .     .     .     . g.11810
aggccaaagtgcctccacccaccgtggctcttccaatctagcctgtgaactgtctagagg c.87+120

     .     .     .     .     .     . g.11870
tttcccaagtcataggggcaatgaagatacagagcaatgacaacacaaagattaaaattg c.87+180

     .     .     .     .     .     . g.11930
gattggtggcacagcagccaatccaaactagtgaaattaactgtagggtttccagtagga c.87+240

     .     .     .     .     .     . g.11990
tccccaaaaatccagagttaaagagaatccctcatattccccttgaacaccatggatgtg c.87+300

     .     .     .     .     .     . g.12050
agcattatgataaaataacaaggtgctttcacatgtatgcacaaagatgttcatactagt c.87+360

     .     .     .     .  g.12091
gctggttagaaaagcaacaacacgggaaacaaaaatatttt c.87+401

--------------------- middle of intron ---------------------
     g.12092  .     .     .     .      g.12132
     c.88-401 caaaactttttgcaggccgtatcatagcataaaaaaatcct c.88-361

.     .     .     .     .     .      g.12192
catttcttaaaaaaaaaaaggaaaaaatgcctgattattacagggttacaggtatgatag c.88-301

.     .     .     .     .     .      g.12252
ggtcacaattttggaggataagaatgcaaggaaaaataccaacatgtgaacgcttggtta c.88-241

.     .     .     .     .     .      g.12312
tttctggttgtgagataatgggtgttatcatatagtttatacattttctacaataaatat c.88-181

.     .     .     .     .     .      g.12372
atattacttttataatcggggggcaagtcacatcaaaagttgttacaagaaacatatcgg c.88-121

.     .     .     .     .     .      g.12432
gttgcagatggtcatgtgcagtcgcccagagcatccccatccccctactgagttggttgg c.88-61

.     .     .     .     .     .      g.12492
tgggaaggtgggatgcttttcggatgggagtaatattgtttattgcatcctttgtttcag c.88-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 28
©2004-2011 Leiden University Medical Center