homogentisate 1,2-dioxygenase (HGD) - 802 nt intron 02 reference sequence

(intronic numbering for coding DNA Reference Sequence)


     .     .     .     .     .     . g.6824
gtatgagcaaataaagtgcttagaagagctctgaatcctattcctggatgactagctttc c.87+60

     .     .     .     .     .     . g.6884
aggccaaagtgcctccacccaccgtggctcttccaatctagcctgtgaactgtctagagg c.87+120

     .     .     .     .     .     . g.6944
tttcccaagtcataggggcaatgaagatacagagcaatgacaacacaaagattaaaattg c.87+180

     .     .     .     .     .     . g.7004
gattggtggcacagcagccaatccaaactagtgaaattaactgtagggtttccagtagga c.87+240

     .     .     .     .     .     . g.7064
tccccaaaaatccagagttaaagagaatccctcatattccccttgaacaccatggatgtg c.87+300

     .     .     .     .     .     . g.7124
agcattatgataaaataacaaggtgctttcacatgtatgcacaaagatgttcatactagt c.87+360

     .     .     .     .  g.7165
gctggttagaaaagcaacaacacgggaaacaaaaatatttt c.87+401

--------------------- middle of intron ---------------------
     g.7166   .     .     .     .      g.7206
     c.88-401 caaaactttttgcaggccgtatcatagcataaaaaaatcct c.88-361

.     .     .     .     .     .      g.7266
catttcttaaaaaaaaaaaggaaaaaatgcctgattattacagggttacaggtatgatag c.88-301

.     .     .     .     .     .      g.7326
ggtcacaattttggaggataagaatgcaaggaaaaataccaacatgtgaacgcttggtta c.88-241

.     .     .     .     .     .      g.7386
tttctggttgtgagataatgggtgttatcatatagtttatacattttctacaataaatat c.88-181

.     .     .     .     .     .      g.7446
atattacttttataatcggggggcaagtcacatcaaaagttgttacaagaaacatatcgg c.88-121

.     .     .     .     .     .      g.7506
gttgcagatggtcatgtgcagtcgcccagagcatccccatccccctactgagttggttgg c.88-61

.     .     .     .     .     .      g.7566
tgggaaggtgggatgcttttcggatgggagtaatattgtttattgcatcctttgtttcag c.88-1


Powered by LOVD v.2.0 Build 38
©2004-2021 Leiden University Medical Center